Naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisų

3 Rgs , 2014  

motoprojektai

 

 

 

Dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisų.

Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. birželio 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko buvo pakeistas šio įstatymo 27 straipsnis. Pataisos įsigaliojo 2014 m. liepos 1 d.​Naujai įsigaliojusio Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) 27 straipsnyje (4-5 d.) įtvirtinta nuostata, kad VĮ „Regitra“ nustačius, kad neatlikta motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos privalomoji techninė apžiūra arba kad motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, sustabdys leidimą tokiai motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme. Jei transporto priemonės savininkas per 90 dienų nepašalins priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme, VĮ „Regitra“ panaikins leidimą tokiai transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme ir ji bus išregistruota. Tokių motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų valstybinio registracijos numerio ženklai bus pripažįstami negaliojančiais ir privalės būti nedelsiant grąžinti juos išdavusiai institucijai, t.y. VĮ „Regitra“. Tokia tvarka išregistruotos motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos vėl galės dalyvauti viešajame eisme tik iš naujo registruotos bendra tvarka.​Iš esmės šios pataisos reiškia, kad jei motorinei transporto priemonei, įskaitant dvirates motorines transporto priemones (motociklus ir mopedus) nebus atlikta techninė apžiūra arba tokia transporto priemonė bus neapdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, iš karto po šių aplinkybių konstatavimo, šiai transporto priemonei bus sustabdomas leidimas dalyvauti viešajame eisme, ir jei šios transporto priemonės savininkas per 90 dienų neatliks transporto priemonės techninės apžiūros ar neapdraus jos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, praėjus 90 d. nuo leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymo, tokia transporto priemonė bus išregistruota ir transporto priemonių registro, ir jos savininkas privalės grąžinti valstybinius numerius VĮ „Regitra“. Vėliau pakartotinai tokia transporto priemonė vėl galės būti registruota VĮ „Regitra“ bendra tvarka (sumokant registravimo mokestį, mokestį už valstybinius numerius ir kt.).​Eismo saugumo užtikrinimo funkcija priskirta valstybės kompetencijai ir valstybė negali nusišalinti nuo šios pareigos ar ją perkelti ant privačių asmenų. Aukščiau minėtomis SEAKĮ pataisomis valstybė bando nusiimti nuo savęs dalį atsakomybės už saugaus eismo užtikrinimą ir perkelti šią naštą ant privačių asmenų. Negalėdama (nesugebėdama ar nenorėdama) užtikrinti, kad viešajame eisme dalyvautų tik tos transporto priemonės, kurioms atlikta techninė apžiūra ir kurios yra apdraustos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, valstybė šiomis pataisomis nustatė tvarką, kad nenorėdamas, kad transporto priemonė būtų išregistruota, asmuo bus priverstas atlikti techninę apžiūrą ir drausti net tas transporto priemones, kurios nėra eksploatuojamos. Tokiu būdu valstybė uždėjo papildomą finansinę naštą asmenims, kurie turi neeksploatuojamų transporto priemonių.
2014-07-01 įsigaliojusios SEAKĮ pataisos nenumato jokių išimčių motociklų savininkams. Jei VĮ „Regitra“ nustatys, kad motociklui nėra atlikta techninė apžiūra, arba jis nėra apdraustas transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, po 3 mėnesių šio motociklo valstybinio registracijos numerio ženklas bus pripažintas negaliojančiu ir motociklas bus išregistruotas.
​Įstatymų leidėjas priimdamas šias pataisas neatsižvelgė ir neįvertino motociklų dalyvavimo viešajame eisme specifikos Lietuvoje. Klimatinės oro sąlygos Lietuvoje lemia, kad motociklų dalyvavimas viešajame eisme per metus vidutiniškai trunka apie 6 mėnesius. Esant palankioms klimatinėms sąlygoms motociklų sezonas prasideda balandžio mėnesio antroje pusėje ir baigiasi lapkričio mėnesį. Esant nepalankioms klimatinėms oro sąlygoms motociklų sezonas sutrumpėja. Dauguma motociklų savininkų savo motociklus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu draudžia šešių mėnesių laikotarpiui – nuo gegužės 1 d. iki lapkričio 1 d. Tokiu būdu maksimaliai išnaudojamos palankios klimatinės sąlygos ir racionaliai naudojamos motociklų savininkų lėšos, nes draudimas galioja tik tuo metu, kuomet asmuo turi realią galimybę naudotis motociklu.​Įsigaliojus aukščiau minėtoms pataisoms, asmuo norėdamas, kad jo motociklas nebūtų išregistruotas bus priverstas jį drausti visiems metams, priešingu atveju po trijų mėnesių nuo transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pabaigos, toks motociklas bus išregistruotas, o jo valstybinio registracijos numerio ženklas bus pripažintas negaliojančiu. Taigi motociklų savininkai, norėdami išvengti priverstinio jų motociklų išregistravimo, turės savo motociklus drausti visus 12 mėnesių per metus, nepriklausomai, kad pusę šio laikotarpio net neturės faktinių galimybių dalyvauti viešajame eisme, nes to objektyviai neleidžia Lietuvos klimatinės oro sąlygos. Sunkiai įsivaizduojama situacija, kad spaudžiant -25 laipsniams šalčio ir/ar siaučiant pūgai būtų galima važinėti dviračiu motociklu. Įvertinus Lietuvos kelių priežiūrą žiemos metu, tampa dar akivaizdžiau, kad motociklų eismas žiemą praktiškai neįmanomas.​Taigi net neturėdami galimybės dalyvauti viešajame eisme, motociklų savininkai turės drausti savo motociklus ir šaltajam metų laikotarpiui, nes priešingu atveju, pagal naujai įsigaliojusias SEAKĮ pataisas, jų motociklai bus išregistruoti. Tokiu būdu motociklų savininkai neišvengiamai patirs papildomų išlaidų, nes turės arba drausti savo motociklus 12 mėnesių (visiems metams) arba išregistravus motociklą už pakartotinį jo įregistravimą mokėti nustatytus mokesčius.
​Tas pats pasakytina ir apie motociklus, kurie neturės galiojančio techninės apžiūros talono. Net tais atvejais, kai motociklas dėl remonto ar kitų priežasčių nebus eksploatuojamas ir bus pasibaigęs jo techninės apžiūros galiojimo laikas, po trijų mėnesių toks motociklas bus išregistruojamas. Norint to išvengti, reikės techninę apžiūra atlikti net ir neeksploatuojamiems motociklams, o tai vėl pareikalaus papildomų lėšų.Iš esmės tokiomis įstatymo pataisomis valstybė siekdama palengvinti jai priskirtos saugaus eismo užtikrinimo funkcijos vykdymą, užkrovė papildomą finansinę naštą ant visų motorinių transporto priemonių savininkų ir garantavo papildomus pelnus draudimo bendrovėms, technines apžiūras atliekančioms įmonėms bei VĮ „Regtra“. Sunku pasakyti kas galėjo nulemti tokių pataisų priėmimą – neįsigilinimas į situaciją ar lobistiniai interesai.

Eilinį kartą valstybė nuėjo jai lengviausiu keliu – neturėdama pakankamai lėšų, kad galėtų užtikrinti, jog viešajame eisme nedalyvautų privalomosios techninės apžiūros neatlikę ar transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustos transporto priemonės, nustatė tvarką, kad net neeksploatuojamos transporto priemonės turėtų galiojantį privalomosios techninės apžiūros taloną ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą. Tokiu būdu, niekaip įstatymui nenusižengę asmenys, dėl valstybės negebėjimo ar nenoro vykdyti jai priskirtas funkcijas, yra priversti patirti finansines išlaidas, net jei nesinaudoja savo transporto priemonėmis. Motociklų savininkams ši situacija dar ypatinga ir tuo, kad jie turės drausti savo motociklus ir šaltuoju metų periodu, kada objektyviai net neturės galimybių su savo transporto priemone (motociklu) dalyvauti viešajame eisme.

Priimtos SEAKĮ pataisos prieštarauja SEAKĮ 4 str. įtvirtintiems eismo saugumo užtikrinimo principams. Šio straipsnio 1-ame punkte numatyta pareiga valstybei sudaryti saugias dalyvavimo eisme sąlygas, o 3-ias punktas numato, kad užtikrinant saugų eismą turi būti derinami asmens, visuomenės ir valstybės interesai. Šiomis pataisomis valstybė vengdama ar bent jau palengvindama jai priskirtos pareigos sudaryti saugias dalyvavimo eisme sąlygas vykdymą, uždėjo prievolę visiems transporto priemonių savininkams atlikti privalomąją techninę apžiūrą ir apdrausti transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu net tas transporto priemones, kurios nėra eksploatuojamos. Tokiu būdu buvo pažeisti šių asmenų interesai, nes jie turi patirti papildomas išlaidas vien todėl, kad turi transporto priemones, nors jos ir nedalyvauja viešajame eisme, o jų savininkai nedaro jokių teisės pažeidimų.

​Kyla abejonių dėl šių pataisų atitikimo LR Konstitucijai. Konstitucijos 23 straipsnyje yra įtvirtinta, kad Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Šiomis pataisomis sukuriama situacija, kai asmuo, nepadaręs, jokio teisės pažeidimo, tiesiog turėdamas neeksploatuojamą transporto priemonę ir neatlikęs jos techninės apžiūros ar neapdraudęs jos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, priverstinai ją išregistravus neteks savo transporto priemonės valstybinio numerio, nes privalės jį grąžinti VĮ „Regitra“, nors už šį numerį jis yra sumokėjęs. Tokiu būdu valstybė nepadarius jokio pažeidimo iš asmens paims turtą už kurį jis jai (valstybei) jau yra sumokėjęs. Tai ypatingai aktualu vardinių numerių turėtojams, nes tokie numeriai kainuoja daug brangiau, ir tokių asmenų patiriami nuostoliai bus didesni.

Informaciją parengė
asociacija „Motoprojektai“, vadovas Dainius Sakalauskas


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *