muitinesdepart

Naujienos

Dėl importuojamų motociklų muitų

28 Lie , 2014  

MUITINĖS DEPARTAMENTUI                                                                2014-07-08 , Nr. 2014/2
PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS                                                              Vilnius

DĖL IMPORTUOJAMŲ MOTOCIKLŲ FORMINIMO, BEI MUITŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS PAKEITIMO

Asociacija „Motoprojektai“ – vienijanti motociklų valdytojus, bei puoselėjanti motociklizmo idėją Lietuvoje.
Asociacija sulaukė prašymų iš motociklų valdytojų , padėti išspręsti problemas, su kuriomis jiems neretai tenka susidurti , vykdant motociklų importo procedūras, bei vėliau registruojant motociklus VĮ „Regitra“.
Žemiau pateikiame minimų problemų esminius aspektus.
Problemos prasideda, kai motociklo „modeliniai metai“ , nurodyti lydinčiuose dokumentuose (angl. Title – transporto priemonės registracijos liudijime) bei VIN kode (vehicleindentificationnumber) nesutampa su motociklo pagaminimo metais arba pirmosios registracijos metais. VĮ „Regitra“ tokiais atvejais Kelių transporto priemonės registracijos liudijime (toliau – Registracijos liudijimas) nurodo ne „modelinius metus“ , bet motociklo pagaminimo metus arba pirmosios registracijos metus.
Atkreiptinas dėmesys, kad transporto priemonės dokumentuose (Title) arba VIN kode nurodomi „modeliniai metai“ žymi, kada gamintojas išleidžia į rinką konkretaus modelio (modifikacijos) motociklą. Kaip taisyklė „modeliniai metai“ prasideda anksčiau už kalendorinius metus, dažniausiai vasarą ( tai susiję su masinėmis gamyklų darbuotojų atostogomis arba naujo modelio (modifikacijos) išleidimu. Kaip pvz. 2004m. rudenį pagaminti motociklai yra pažymėti kaip 2005 modelinių metų produkcija). Kitas pvz.: motociklų gamintojo „Harley–Davidson“ „modeliniai metai“ žymimi VIN kodo 10-uoju simboliu, nurodant paskutinį simbolį,kaip metų atitikmenį, pvz.: 2008 „modelinių metų“ motociklo VIN kode 10-uoju simboliu nurodomas skaičius „8“ ( pav. 1).
Kaip rodo statistika, didžiąją dalį į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių importuojamų motociklų sudaro iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) importuojami motociklai. Iš JAV importuojamų transporto priemonių lydinčiuose dokumentuose visuomet nurodomi tik „modeliniai metai“, kurie sutampa su „modelinius metus“ nusakančiu simboliu motociklo VIN kode. Atgabenus motociklą, visos muitinės procedūros, įskaitant mokėtino muito dydžio nustatymą, atliekamos atsižvelgiant, tik į motociklo lydinčiuose dokumentuose nurodytus metus, t.y. į „modelinius metus“. Kaip pvz.: atgabenus motociklą „Harley-Davidson“ modeliniai metai, nurodyti VIN kode bus 2008 m., o lydinčiuose dokumentuose bus nurodyti 2009 m., tad motociklo savininkas turės mokėti didesnius mokesčius, pagal lydinčius transporto priemonę (šiuo atveju motociklą) dokumentus, nei turėtų mokėti mokesčius, pagal tikruosius „modelinius metus“ nurodytus VIN kode. Taigi kaip matome šiuo atveju nukenčia transporto priemonės (šiuo atveju motociklo) naudotojas, patirdamas materialinius nuostolius, dėl didesnių mokesčių.
Panašią situaciją mes matome, norint motociklą registruoti VĮ „Regitra“. Motociklo „Registracijos liudijime“ nurodomi jau ne „modeliniai metai“, nurodyti motociklo lydinčiuose dokumentuose ir VIN kode, bet ant motociklo rėmo priklijuotoje identifikacinėje kortelėje (lipduke) nurodyti motociklo pagaminimo metai (angl. „datemanufactured“). Jei pagaminimo metai nesutampa su motociklo „modeliniais metais“, tokiu būdu motociklas yra nepagrįstai „pasendinamas“ vieneriais metais. Dėl to mažėja motociklo vertė ir jo savininkas patiria materialinius nuostolius.
Mes remiamės, muitinės departamento direktoriaus 1996 m. vasario 8 d. Įsakymu Nr.60 (Žin., 1996, Nr. 14-378) ir kitais prieinamais informacijos, apie importuojamų transporto priemonių senumą, šaltiniais, „dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinimo įvertinimo taisyklių patvirtinimo“. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui, taikant atitinkamų markių ir modelių , naudotų transporto priemonių importo kainas, nurodytas naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge) arba rinkos kainą. Taip pat nustatant transporto priemonių rinkos vertę iki apgadinimo lyginamosios vertės metodu, JAV ir Kanadoje pagamintų transporto priemonių pagaminimo data, laikoma data, nurodyta, tokias transporto priemones lydinčiuose registracijos dokumentuose.
Kaip pvz., šia nuostata taip pat vadovaujasi ir licencijuotos įmonės, užsiimančios transporto priemonių (šiuo atveju motociklų) gabenimu iš trečiųjų šalių t.y. JAV ir Kanados, bei jų vertinimu po avarijų. Šios įmonės dažniausiai susiduria su mūsų jau minėtomis problemomis. Jos samdo nepriklausomus ekspertus, nustatyti likutinei vertei, esančią transporto priemonę (šiuo atveju motociklą). Ekspertai dažnai susiduria su problema, kad sunku nustatyti tikruosius transporto priemonės (šiuo atveju motociklo) pagaminimo metus, nes identifikacinė kortelė (lipdukas) su nurodytais pagaminimo metais (žiūrėti pav.2), dažniausiai dėl eksploatavimo sąlygų (akmenukai, saulė, vanduo ir t.t.) taip pat avarijų atvejais, nebeįskaitomi arba aiškinantis asmenims tarpusavio santykius ir siekiant sudaryti papildomų problemų, tiesiog nuplėšiami. Tad ekspertai įvertindami likutinę vertę, remiasi lydinčiaisiais dokumentais, ko pasekoje mes grįžtame prie mūsų gvildenamos problemos.
Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, reikalaujame, tvarką galinčių pakeisti valstybinių institucijų: Lietuvos Respublikos muitinės departamento prie finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pagal kompetenciją imtis priemonių, pakeisti Lietuvoje taikomą dabartinę praktiką, ignoruojančią motociklų vartotojų teises, dėl to kenčia tiek motociklų pardavėjai, tiek būsimi, bei esami motociklų savininkai.
Mes reikalaujame įtvirtinti praktiką, kad tais atvejais, kai motociklo „modeliniai metai“, nurodyti motociklo VIN kode ir/ar importo lydinčiuose dokumentuose, nesutampa su motociklo pagaminimo metais arba pirmosios registracijos metais, „Registracijos liudijimo“ skiltyje „Žymos“, būtų privalomai nurodomi motociklo „modeliniai metai“. Tokiu būdu „Registracijos liudijime“ būtų pateikiama išsami informacija apie transporto priemonės pagaminimo ir eksploatacijos pradžios datą, o asmenys sudarantys transporto priemonių (šiuo atveju motociklų) pirkimo-pardavimo sandorius, nebūtų klaidinami ir gautų išsamią informaciją. Įgyvendinus šią nuostatą būtų išvengta painiavos, kai „Registracijos liudijimuose“ pateikiama informacija apie transporto priemonės (šiuo atveju motociklo) pagaminimo metus, nesutampa su gamintojo nurodomais motociklo modelio (modifikacijos) pagaminimo metais, bei būtų užtikrinti motociklų savininkų interesai.
Tikimės Jūsų supratingumo, objektyvumo ir geranoriškumo sprendžiant, šiame rašte išdėstytas problemas ir esant reikalui, esame pasiruošę, platesnei diskusijai šiuo klausimu.

Pagarbiai,

Asociacijos „Motoprojektai“

Vadovas                                                                                                                                                                                   Dainius Sakalauskas


Komentavimas uždraustas